Publikacja „Strategia Farmaceutyczna dla Europy”

W najnowszym numerze kwartalnika Polskiej Akademii Nauk „NAUKA” ukazała się publikacja „Strategia Farmaceutyczna dla Europy”: czy synteza substancji czynnych może stać się polską specjalnością?

Współautorem artykułu jest dr Anna Krause, Dyrektor ds. Badań Pikralida sp. z o.o., która jako specjalista została powołana w skład Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN.
Zapraszamy do lektury opracowania, które „jest próbą podsumowania obecnej sytuacji i wskazania możliwych kierunków działań. Ale przede wszystkim ma za zadanie uaktywnić środowiska naukowe i zainicjować merytoryczną dyskusję na temat rozwoju syntezy substancji czynnych w Polsce. Z uwagi na obszerny zakres zagadnienia skoncentrowano się na związkach małocząsteczkowych, perspektywie krajowej i powiązaniu syntezy substancji czynnych z dbałością o środowisko naturalne.”

Comments are closed.