Drug Development Company

Drug Development Company

Pikralida
to start-up biotechnologiczny

Zajmujemy się rozwojem produktów leczniczych zapewniających optymalną skuteczność i bezpieczeństwo farmakoterapii.

Obszary ekspertyzy

Projekty B+R

Zespół

dr Stanislaw-Pikul

dr Stanisław Pikul

Prezes Zarządu
dr Anna-Krause

dr Anna Krause

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Członek Zarządu
dr Joanna-Lipner

dr Joanna Lipner

Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu
lek.med. Asia Grzesik

lek. med. Joanna Grzesik

Dyrektor Medyczny
mgr Hanna-Kierońska

mgr Hanna Kierońska

Kierownik Działu Technologii Leku
dr Marta Magdycz

dr Marta Magdycz

Kierownik Działu Chemii Procesowej
mgr Anna-Palubicka

mgr Anna Pałubicka

Kierownik Działu Analizy Farmaceutycznej