Kim jesteśmy

Pikralida to biofarmaceutyczny start-up zajmujący się rozwojem produktów leczniczych, będących odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby medyczne oraz takich, które zapewniają optymalną skuteczności i bezpieczeństwo farmakoterapii. Projekty, które obecnie realizujemy, obejmują rozwiązania terapeutyczne wykorzystujące innowacyjne substancje drobnocząsteczkowe, innowacyjne formulacje preparatów/leków złożonych, jak też nowoczesne systemy dostarczania leków. W naszych pracach koncentrujemy się przede wszystkim na potrzebach pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne i neurologiczne oraz pacjentów z populacji geriatrycznej.

Misją firmy jest stworzenie i utrzymywanie atrakcyjnego portfela projektów z zamiarem ich przyszłego licencjonowania lub sprzedaży firmom farmaceutycznym w celu dalszego rozwoju i wprowadzenia na rynki światowe.

Opierając się na aktualnej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu Zespołu w zakresie syntezy organicznej, analizy farmaceutycznej, projektowaniu i rozwoju postaci farmaceutycznych, badań przedklinicznych i klinicznych, realizujemy projekty od etapu stworzenia koncepcji innowacyjnego rozwiązania terapeutycznego do etapu jego klinicznej weryfikacji (badania kliniczne typu proof-of-concept lub biorównoważności). Nasza działalność obejmuje realizację projektów w oparciu o nasze własne pomysły, zakupione licencje jak też w oparciu o potrzeby naszych partnerów biznesowych.  Posiadamy rozbudowaną sieć kontaktów obejmującą międzynarodowych ekspertów oraz jednostki akademickie z kraju i ze świata, z którymi aktywnie współpracujemy w obszarze badań i rozwoju.

Bazując na wyjątkowej wiedzy i doświadczeniu zespołu naukowego, Pikralida oferuje profesjonalne usługi B+R w modelu CRO (Contract Research Organization) w zakresie odkrywania i rozwoju leków, obejmujące syntezę chemiczną, opracowywanie formulacji i analizę farmaceutyczną.

Na bieżąco monitorujemy trendy technologiczne, w celu oceny nowych produktów i technologii, a także prowadzimy dialog z klinicystami i grupami pacjentów, aby jak najlepiej poznać ich potrzeby. Wszystkie projekty realizujemy zgodnie z aktualną wiedzą i wymogami regulacyjnymi oraz w najwyższym standardzie prowadzenia badań naukowych.