Kim jesteśmy

Kapsułka. Przełomowe terapie

Pikralida to biofarmaceutyczny start-up zajmujący się rozwojem produktów leczniczych, będących odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby medyczne oraz takich, które zapewniają optymalną skuteczności i bezpieczeństwo farmakoterapii. Projekty, które obecnie realizujemy, obejmują rozwiązania terapeutyczne oparte o innowacyjne substancje drobnocząsteczkowe, innowacyjne formulacje preparatów/leków złożonych, jak też nowoczesne systemy dostarczania leków. W naszych pracach koncentrujemy się przede wszystkim na potrzebach pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne i neurologiczne oraz pacjentów z populacji geriatrycznej.

Opierając się na aktualnej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu Zespołu w zakresie syntezy organicznej, analizy farmaceutycznej, projektowaniu i rozwoju postaci farmaceutycznych, badań przedklinicznych i klinicznych, realizujemy projekty od etapu stworzenia koncepcji innowacyjnego rozwiązania terapeutycznego do etapu jego klinicznej weryfikacji (badania kliniczne typu proof-of-concept lub biorównoważności). Nasza działalność obejmuje realizację projektów w oparciu o nasze własne pomysły, zakupione licencje jak też w oparciu o potrzeby naszych partnerów biznesowych.  Posiadamy rozbudowaną sieć kontaktów obejmującą międzynarodowych ekspertów oraz jednostki akademickie z kraju i ze świata, z którymi aktywnie współpracujemy w obszarze badań i rozwoju.

Na bieżąco monitorujemy trendy technologiczne, w celu oceny zalet nowych produktów i technologii, a także prowadzimy dialog z klinicystami i grupami pacjentów, aby jak najlepiej poznać ich potrzeby.  Wszystkie projekty realizujemy zgodnie z aktualną wiedza i wymogami regulacyjnymi oraz w najwyższym standardzie prowadzenia badań naukowych.