Kariera

Stworzenie przyjaznego, efektywnie funkcjonującego Zespołu profesjonalistów oraz ich ciągły rozwój są jednym z najważniejszych priorytetów firmy Pikralida sp. z o.o. Pragniemy skupiać w naszej Firmie ludzi profesjonalnych, chcących wspólnie z nami realizować ambitne projekty B+R i budować wyjątkową organizację.

Pikralida zapewnia równe szanse zatrudnienia i niedyskryminacji wszystkich pracowników i kandydatów do pracy, w szczególności bez względu na płeć, wiek, rasę, kolor skóry, tożsamość płciową, wyznanie, narodowość, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację seksualną, stan cywilny lub jakąkolwiek cechę chronioną przez obowiązujące prawo.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wynikających z udziału w procesie rekrutacyjnym znajdą Państwo pod linkiem: klauzula-informacyjna