Pikralida na mapie deeptech!

Z ogromną radością informujemy, że Pikralida znalazła się Mapie deeptech w regionie Europy Środkowej. Technologie określane mianem „deep tech” definiuje się jako rozwiązania przełomowe, zbudowane wokół unikatowych, chronionych oraz trudnych do odtworzenia osiągnięć technologicznych.

Początkowo termin odnosił się tylko do zajmujących się badaniami i rozwojem działów wielkich film z sektorów obronnego czy telekomunikacyjnego. Jednak w ostatnich latach rozszerzył znaczenie i zaczął odnosić się również do start-upów. Deep techowe start-upy mają szanse na stworzenie rozwiązań nietuzinkowych i rozwiązujących realne problemy. Jednak zarówno innowacyjność rozwiązań, jak i potrzeba przeprowadzenia badań i projektów sprawiają, że czas wprowadzenia nowego projektu na rynek jest bardzo długi. Stąd też tego typu startup charakteryzuje się zwiększonym ryzykiem technologicznym na etapie badań i rozwoju (czyli tworzenia rozwiązania). Stąd też rozwiązania deep tech charakteryzuje znaczne zapotrzebowanie na kapitał. Potrzebni są inwestorzy gotowi na inwestycje niosące ryzyko technologiczne. Mapa środkowoeuropejskiego ekosystemu deep tech jest więc cennym zasobem informacji dla takich właśnie firm inwestycyjnych.

Obecnie w Polsce jest ok. 150 startupów deep tech

  •  30 startupów z branży chemicznej
  •  42 deep techów z branży med tech

Co ciekawe, pod względem inwestycji 2022 jest rekordowym rokiem – w regionalny deep tech  zainwestowano 299M EUR (1,39B PLN), więcej niż w całym 2020 roku.

A już w listopadzie wraz z Aper Ventures i Polska Innowacyjna / Innovative Poland (Sławomir Olejnik) po raz pierwszy spotkamy się na Deep Tech Summit.

Tu jest link do Central Europe Deeptech Startup Map

#deeptech #cee #vc

Comments are closed.