Konferencja ACCORD 2022

Nasz Zespół wziął udział w Interdyscyplinarnej Konferencji Nauk o Leku ACCORD 2022. Celem wydarzenia było integrowanie środowiska akademickiego koncentrującego się na różnych aspektach badań nad lekami ze środowiskiem firm z sektora farmaceutycznego. 

Podczas konferencji zaprezentowaliśmy dwa postery naukowe. Poster pt. „Przełomowe rozwiązanie terapeutyczne zabezpieczające przed rozwojem padaczki pourazowej i poudarowej” został wybrany przez Organizatorów do krótkiej ustnej prezentacji.  

Poster 1 /PPP.039/: Zastosowanie technologii wytłaczania na gorąco w rozwoju innowacyjnych formulacji produktów leczniczych zawierających aktywną substancję farmaceutyczną w postaci amorficznej /Application of hot melt extrusion technology in the development of innovative formulation containing amorphous form of active pharmaceutical ingredient/


Poster 2 /PSP.29/: Przełomowe rozwiązanie terapeutyczne chroniące przed rozwojem padaczki pourazowej i poudarowej /A breakthrough therapeutics solution protecting against the development of the post-traumatic and post-stroke epilepsy/ 

Comments are closed.