#funduszeUE bliżej Ciebie!

Pracownicy Pikralidy zdobyli pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym.

Zdjęcia wykonane przez naszych Pracowników, prezentujące wyniki prac B+R realizowanych w ramach projektu „Utworzenie laboratorium B+R leków supergenerycznych”, zdobyły pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym #funduszeUE bliżej Ciebie! w kategorii Lider Innowacji. Konkurs został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Zwycięzców Konkursu wyłoniono na drodze głosowania przez internautów.

Szczegóły konkursu: https://funduszeueblizejciebie.wielkopolskie.pl/

Zwycięskie zdjęcie wykonane przez Pracowników Pikralidy

Comments are closed.