Innowacyjne formulacje

Kapsułki

Realizujemy projekty B+R, których celem jest rozwój produktów leczniczych zapewniających optymalną skuteczność i bezpieczeństwo farmakoterapii. Koncepcję nowatorskich rozwiązań terapeutycznych tworzymy, łącząc wiedzę za zakresu farmacji i farmakologii z doświadczeniem w projektowaniu i rozwoju postaci farmaceutycznych.

Koncentrujemy się na projektowaniu rozwiązań odpowiadających na potrzeby pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, jak cukrzyca, nadciśnienie czy choroba wieńcowa, a także pacjentów z populacji geriatrycznej. 
W swoim portfolio posiadamy projekty oparte na unikalnych połączeniach substancji czynnych oraz wykorzystujące innowacyjne technologie postaci leku.

Projekt CARDIO – innowacyjna formulacji złożonego leku stosowanego w terapii nadciśnienia

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej postaci i technologii wytwarzania trójskładnikowego preparatu złożonego do stosowania w terapii nadciśnienia, dedykowanego pacjentom wymagających równoległej prewencji przeciwmiażdżycowej.

Projekt realizujemy we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a na jego realizację uzyskaliśmy dofinansowanie z Funduszy Krajowych w ramach projekty TANGO IV C.

Projekt HEART – innowacyjna formulacji złożonego leku stosowanego w terapii choroby wieńcowej

Narodowy Instytut Kardiologii definiuje chorobę wieńcowa (CAD, Coronary Artery Disease) jako zespół chorobowy charakteryzujący się niedostatecznym ukrwieniem serca, spowodowanym znaczącym zwężeniem (a niekiedy – zamknięciem) światła tętnic wieńcowych, odżywiających mięsień serca. W większości przypadków choroba wieńcowa ma podłoże miażdżycowe i bardzo często występuje wraz z choroba tętnic obwodowych (PAD, Peripheral Artery Disease).

Choroba wieńcowa jest najczęstszym schorzeniem układu krążenia ludzi żyjących w krajach wysoko rozwiniętych, a zawał serca i nagła śmierć sercowa – są najczęstszymi przyczynami zgonów. Przeciętna roczna częstość występowania choroby wieńcowej wynosi ok. 250-300 nowych przypadków na 100 000 mieszkańców.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej postaci i technologii wytwarzania doustnego leku złożonego, dedykowanego pacjentom ze stabilną chorobą wieńcową i chorobą tętnic obwodowych, do stosowania w prewencji powikłań niedokrwiennych. Koncepcja terapeutyczna polega na połączeniu dwóch substancji czynnych stosowanych w farmakoterapii przeciwzakrzepowej chorób miażdżycowych, i jest oparta o wyniki przełomowych badań klinicznych które wykazały, że dodatkowe zablokowanie wybranych pięter kaskady krzepnięcia wpływa w istotny sposób na prewencję zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Projekt DIAMO – innowacyjna formulacji leku przeciwcukrzycowego

Światowa Organizacja Zdrowia WHO definiuje cukrzycę jako grupę chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania lub działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia w cukrzycy wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności nerek i niewydolnością różnych narządów zwłaszcza oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych.

Z każdym rokiem problem cukrzycy, a także będących jej skutkiem powikłań, staje się coraz bardziej odczuwalny zarówno z medycznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Statystyki pokazują ciągły wzrost zachorowań zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak też w krajach o niskim i średnim przychodzie. Cukrzyca jest jedną z czterech chorób niezakaźnych, na którą ukierunkowane są działania światowych liderów, a skala problemu jest już na tyle znacząca, że można go określić mianem pandemii.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej formulacji produktu leczniczego zawierającej amorficzną formę substancji czynnej w układzie polimer:API zapewniającym odpowiednią efektywności farmakoterapii. Jednym z kluczowych elementów projektu jest opracowanie i optymalizacja procesu amorfizacji substancji czynnej, który jest realizowany przez wykorzystanie techniki ekstruzji na gorąco. Opracowany prototyp formulacji charakteryzuje się wysoką stabilnością formy amorficznej oraz profilem uwalniania analogicznym do leku oryginalnego.

Na realizację projektu uzyskaliśmy dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.

Projekt PAIN – innowacyjna formulacji złożonego leku przeciwbólowego

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej postaci i technologii wytwarzania złożonego, doustnego leku przeciwbólowego. Dwufunkcyjny preparat łączy substancje aktywne o różnych mechanizmach działania, a ich czas półtrwania jest odpowiedni do przyjmowania leku raz dziennie. Innowacyjny preparat pozwoli na uproszczenie algorytmów podawania leków i będzie szczególnie pomocny w terapii bólu u pacjentów z populacji geriatrycznej

Projekt realizujemy we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a na jego realizację uzyskaliśmy dofinansowanie z Funduszy Europejskich Projekt w ramach Programu Inteligentny Rozwój.