Pikralida na konferencji naukowej


Anna Krause i Stanislaw Pikul reprezentowali Pikralidę na VII Konferencji naukowo-szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w dniach 14-17 września w Lublinie.

Poster prezentujący wyniki badań in vivo prowadzonych w ramach projektu EpiFix

Podczas konferencji zaprezentowany został poster prezentujący wyniki badań in vivo prowadzonych w ramach projektu EpiFix: „Zastosowanie inhibitora metaloproteazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej.”
Tegoroczny zjazd odbył się w formule stacjonarnej dając uczestnikom szansę na wiele spotkań podczas czterech dni wypełnionych sesjami plenarnymi, warsztatowymi i specjalnymi. Były okazje do rozmów i wymiany wiedzy z klinicystami i ekspertami w dziedzinie neurologii.

Strona informacyjna Konferencji

Comments are closed.