Innowacyjne formulacje farmaceutyczne dla geriatrii

W czasopiśmie „Czas na Farmację” ukazał się krótki artykuł na temat projektu dotyczącego rozwiązań dedykowanych pacjentom z populacji geriatrycznej. Pracują nad nim naukowcy Pikralidy we współpracy z grupą naukowców z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.

Celem projektu zatytułowanego „Opracowanie innowacyjnej formulacji leku złożonego” jest opracowanie innowacyjnej postaci i technologii wytwarzania złożonego, doustnego leku przeciwbólowego.
Pacjenci geriatryczni są specyficzną grupą chorych, w ich organizmie dochodzi do szeregu niekorzystnych zmian, spowodowanych starzeniem się, co zmusza do przyjmowania coraz większej ilości leków. Wielolekowość może prowadzić do niewłaściwego przyjmowania leków.
Ponadto niewłaściwe zażywanie leków może prowadzić do występowania kolejnych schorzeń.
Wraz ze wzrostem liczby stosowanych preparatów leczniczych rośnie ryzyko błędów oraz zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych interakcji między lekami.

Innowacyjny lek, nad którym trwają prace, jest szansą na poprawę jakości życia tej grupy pacjentów.
Pełna treść artykułu

Deep Tech Summit

15 i 16 listopada weźmiemy udział w Deep Tech Summit, które odbędzie się w Cambridge Innovation Center w Warszawie.

Wydarzenie ma na celu łączenie i edukowanie:

 • prywatnych inwestorów szukających unikalnych projektów,
 • założycieli startupów potrzebujących nowych kompetencji w zespole oraz finansowania,
 • menedżerów i project managerów chętnych na nowe wyzwania biznesowe,
 • naukowców zainteresowanych tworzeniem i rozwijaniem firm opartych o prace B+R,
 • przedsiębiorców poszukujących nowych projektów biznesowych
 • oraz partnerów międzynarodowych chcących współpracować z polskim ekosystemem Deep Tech.

Tu znajdziecie: Program wydarzenia

Pikralida na mapie deeptech!

Z ogromną radością informujemy, że Pikralida znalazła się Mapie deeptech w regionie Europy Środkowej. Technologie określane mianem „deep tech” definiuje się jako rozwiązania przełomowe, zbudowane wokół unikatowych, chronionych oraz trudnych do odtworzenia osiągnięć technologicznych.

Początkowo termin odnosił się tylko do zajmujących się badaniami i rozwojem działów wielkich film z sektorów obronnego czy telekomunikacyjnego. Jednak w ostatnich latach rozszerzył znaczenie i zaczął odnosić się również do start-upów. Deep techowe start-upy mają szanse na stworzenie rozwiązań nietuzinkowych i rozwiązujących realne problemy. Jednak zarówno innowacyjność rozwiązań, jak i potrzeba przeprowadzenia badań i projektów sprawiają, że czas wprowadzenia nowego projektu na rynek jest bardzo długi. Stąd też tego typu startup charakteryzuje się zwiększonym ryzykiem technologicznym na etapie badań i rozwoju (czyli tworzenia rozwiązania). Stąd też rozwiązania deep tech charakteryzuje znaczne zapotrzebowanie na kapitał. Potrzebni są inwestorzy gotowi na inwestycje niosące ryzyko technologiczne. Mapa środkowoeuropejskiego ekosystemu deep tech jest więc cennym zasobem informacji dla takich właśnie firm inwestycyjnych.

Obecnie w Polsce jest ok. 150 startupów deep tech

 •  30 startupów z branży chemicznej
 •  42 deep techów z branży med tech

Co ciekawe, pod względem inwestycji 2022 jest rekordowym rokiem – w regionalny deep tech  zainwestowano 299M EUR (1,39B PLN), więcej niż w całym 2020 roku.

A już w listopadzie wraz z Aper Ventures i Polska Innowacyjna / Innovative Poland (Sławomir Olejnik) po raz pierwszy spotkamy się na Deep Tech Summit.

Tu jest link do Central Europe Deeptech Startup Map

#deeptech #cee #vc

Nowe trendy w polskiej i światowej farmacji

Nasi Naukowcy: Hanna Kierońska, Katarzyna Rogut i Michał Kretkiewicz wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Nowe trendy w polskiej i światowej farmacji: nauka, biznes i nowoczesna edukacja”, która odbyła się w Poznaniu 29-30 września 2022.

Była to znakomita okazja do podzielania się podczas kuluarowych spotkań najnowszymi informacjami na temat naszych projektów dotyczących innowacyjnych formulacji produktów leczniczych i systemów dostarczania leków. Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele naukowego środowiska związanego z farmacją z Polski, Niemiec, Czech, Litwy, Ukrainy oraz USA.

Tu jest link do programu konferencji

Branże jutra: medycyna

Joanna Lipner reprezentowała Pikralida podczas spotkania THURSDAY GATHERING, biorąc udział w debacie i prezentując firmę podczas sesji pitchingowej.

Temat debaty, którą poprowadziła Izabela Kozakiewicz-Frańczak brzmiał: „Branże jutra: Medycyna” Uczestnicy debaty skupili się wokół takich pytań, jak:

 • Jakie trendy dominują dzisiaj w medycynie?
 • Jakie przeważają po stronie potrzeb, a jakie po stronie podaży/rozwoju innowacji?
 • Jak rozwija się sektor medyczny?
 • Jakie innowacje pojawiają się w krajach najbardziej zaawansowanych, a jak to wygląda w CEE i w Polsce?
 • Jakie są największe wyzwania dla tworzenia polskich innowacji i czy jesteśmy konkurencyjni w skali globalnej?

Spotkania THURSDAY GATHERING są organizowane przez Venture Cafe Warsaw Fundation. W spotkaniach biorą udział m.in. przedstawicie start-upów, inwestorzy, osoby interesujące się innowacjami. To okazja do poszerzenia horyzontów i networkingu.

Tegoroczna #118 SESJE LIFE SCIENCE została organizowana w CIC Warsaw 29 września 2022 r.

Link do nagrania z sesji pitchingowej – prezentacja Pikralida
Link do nagrania z debaty

Pikralida laureatem nagrody Orzeł Innowacji

Pikralida sp. z o.o.  znalazła się wśród laureatów nagród Orzeł Innowacji „Rzeczpospolitej” w kategorii Start-up z potencjałem Polska – Świat

Nasz start-up otrzymał wyróżnienie za prace ukierunkowane na odkrywanie i rozwój małocząsteczkowych związków chemicznych posiadających potencjał terapeutyczny w chorobach centralnego układu nerwowego. Tym samym dołączyliśmy do grona realizatorów projektów, które mogą być wizytówką polskiej innowacyjności. O „dobrej chemii”, która sprzyja rozwojowi naszej spółki w branży biotechnologii, a także wszystkich Laureatach tegorocznej edycji Orzeł Innowacji możemy przeczytać na łamach „Rzeczpospolitej”.

Chcielibyśmy podziękować Kapitule Konkursu: Maciejowi Maciejowskiemu, Jarosławowi Sroce, Marcinowi Szczecińskiemu, Pawłowi Grzegorczykowi, Darkowi Żukowi, Marcinowi Piaseckiemu, którzy docenili potencjał naszej firmy i naszych projektów B+R.
Rozwój firmy nie byłby możliwy bez wyjątkowego zespołu Pikralida. Dziękujemy!

EpiFix na Mapie Innowacji Ministerstwa Zdrowia

Innowacyjny projekt realizowany przez Pikralidę: „Zastosowanie inhibitora metaloproteinazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej” został umieszczony na  mapie innowacji w ochronie zdrowia tworzonej przez Departament Innowacji Ministerstwa Zdrowia.

Na mapie innowacji są prezentowane innowacyjne projekty, przedsięwzięcia oraz usługi i produkty służące usprawnieniu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Ma to służyć zapewnieniu pacjentowi możliwie najlepszej opieki, dostarczeniu odpowiedniego wsparcia personelowi medycznemu, a także zwiększeniu efektywności, jakości i dostępności udzielanych świadczeń.

Głównym celem tworzonej mapy jest zebranie innowacyjnych projektów w ochronie zdrowia w jednej przestrzeni, z możliwością łatwego wyszukania interesujących nas projektów po wybranych kategoriach oraz specjalizacjach. To umożliwia łatwe wyselekcjonowanie projektów przez specjalistów, którzy mogą tu znaleźć rozwiązania w swojej specjalizacji, ale również przez pacjentów, którzy mogą chcieć odnaleźć innowacje w medycynie odpowiadające ich potrzebom zdrowotnym. Mapa służy również podmiotom prywatnym i publicznym, które chcą nawiązać współpracę w danym zakresie innowacji z innymi podmiotami, które mają doświadczenie w danej kategorii czy specjalizacji.

Tu jest dostępna: Mapa Innowacji Ministerstwa Zdrowia

BigPharma Day

Joanna Lipner, reprezentowała Pikralidę sp. zo.o. w panelu dyskusyjnym podczas Big Pharma Day2022 – wydarzenia organizowanego we wrześniu br. przez Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ.

Wymiana wiedzy i dzielenie się doświadczeniem ma kluczowe znaczenie dla zachęcania do współpracy i tworzenia udanych partnerstw między środowiskiem akademickim a przemysłem.
W wydarzeniu wzięli udział eksperci – byli i obecni pracownicy największych polskich i zagranicznych firm farmaceutycznych, posiadający doświadczenie w rozwoju i komercjalizacji nowych cząsteczek terapeutycznych jak również menedżerowie inwestujący i nadzorujący firmy z branży biomedycznej.
Podczas dwudniowego spotkania zostały poruszone przede wszystkim zagadnienia związane z planowaniem projektów lekowych, rozwojem substancji leczniczych, potrzebami przemysłu farmaceutycznego oraz pozyskiwaniem dofinansowania na badania od partnerów biznesowych czy agencji publicznych.

Podsumowanie BigPharma Day2022 w skrócie:

 • dużo ciekawych rzeczy dzieje się na polskich uczelniach (będziemy mieli w Polsce synchrotron! @Solaris)
 • firmy farmaceutyczne szukają projektów i są otwarte na rozmowy, ale oczekują, że projekt zostanie zaprezentowany w syntetycznej formie wraz z przedstawieniem kontekstu – ważna jest szczegółowa dokumentacja projektu;
 • firmy są otwarte na współpracę z grupami akademickimi, które rozwinęły ciekawe modele chorobowe, czy są w stanie przeprowadzić zaawansowane badania nad mechanizmami molekularnymi;
 • mimo szeregu niewątpliwych sukcesów polskich firm biotechnologicznych, polskie fundusze VC nadal bardzo ostrożnie (żeby nie mówić sceptycznie) podchodzą do inwestowania w młode firmy biotechnologiczne rozwijające nowe leki,
 • dzięki #FunduszomEuropejskim możliwy był szybki i dynamiczny rozwój polskich firm biotechnologicznych. Należy mieć nadzieję, że już niedługo pojawią się kolejne konkursy!

Tu jest Zapowiedź wydarzenia oraz agenda BigPharma Day
#drugdiscovery

#drugdevelopment

#newdrugs

#collaboration

Pikralida na konferencji naukowej


Anna Krause i Stanislaw Pikul reprezentowali Pikralidę na VII Konferencji naukowo-szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w dniach 14-17 września w Lublinie.

Poster prezentujący wyniki badań in vivo prowadzonych w ramach projektu EpiFix

Podczas konferencji zaprezentowany został poster prezentujący wyniki badań in vivo prowadzonych w ramach projektu EpiFix: „Zastosowanie inhibitora metaloproteazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej.”
Tegoroczny zjazd odbył się w formule stacjonarnej dając uczestnikom szansę na wiele spotkań podczas czterech dni wypełnionych sesjami plenarnymi, warsztatowymi i specjalnymi. Były okazje do rozmów i wymiany wiedzy z klinicystami i ekspertami w dziedzinie neurologii.

Strona informacyjna Konferencji

Pikralida na łamach Science|Business

Pikralida została zaproszona do dyskusji na łamach Science|Business na temat wyzwań i problemów, z jakimi muszą się zmagać w Polsce firmy zajmujące się rozwojem innowacyjnych leków.

Polska biotechnologia szuka solidnych podstaw dla przyszłego wzrostu. Startupy z branży biotechnologii medycznej świetnie prosperują w Polsce dzięki obfitym środkom unijnym, jednak wciąż istnieje wiele barier utrudniających bądź spowalniających wykorzystanie ogromnego potencjału, jaki posiada ten sektor. Do największych wyzwań należy uporządkowanie systemu zarządzania finansowaniem publicznym. Jak się okazuje w praktyce, wpływa to również na możliwość uzyskania dotacji ze źródeł prywatnych, które są niezbędne do uzupełnienia 20-40 procent kosztów projektów. Przy niewielkiej własnej wiedzy fachowej w zakresie oceny firm biotechnologicznych, fundusze prywatne skutecznie zdają się na publiczne agencje udzielające dotacji. „Prywatne fundusze lub inwestorzy przyjrzą się wielkości dotacji i na jej podstawie wyceniają naszej firmy” – powiedział Stanisław Pikul, prezes Pikralidy.

Istotnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi biotechnologii jest współpraca biotechu z jednostkami akademickimi. Jedną z zalet polskiego ekosystemu jest to, że dzięki funduszom unijnym laboratoria uniwersyteckie są teraz bardzo dobrze wyposażone. „Teraz możesz wykonać na uniwersytecie niemal każdą wysokiej jakości analizę chemiczną szybko i sprawnie, a tak nie było dziesięć lat temu” – ocenia Joanna Lipner, dyrektora zarządzającego Pikralida. „Poziom zrozumienia procesów odkrywania i rozwoju leków w środowisku akademickim poprawił się, ale zmienia się bardzo powoli”. Problemy sięgają od ogólnego braku zrozumienia, że ​​dobre pomysły powinny być skomercjalizowane, do praktycznych problemów z dokumentacją i projektami badań, w których brakuje wyników wymaganych do przeniesienia badań z laboratorium do kliniki.

Istotną podstawą dla przyszłego wzrostu polskich firm biotechnologicznych jest również dostęp do doświadczonych specjalistów i ekspertów oraz możliwość zdobycia wystarczającej przestrzeni do rozwoju firm i budowy laboratoriów. A to w Polsce wciąż stanowi wielkie wyzwanie dla startupów technologicznych.
Tu znajdziecie: Pełną treść artykułu