Zespół

dr Stanislaw-Pikul

dr Stanisław Pikul

Prezes Zarządu

Absolwent studium doktoranckiego Instytutu Chemii Organicznej PAN oraz stażów podoktorskich u prof. M. Isobe na Uniwersytecie Nagoya (Japonia) i u prof. E.J. Corey na Uniwersytecie Harwarda (USA). Pracował m.in. w Procter & Gamble Pharmaceuticals, Avalon Pharmaceuticals, PTC Therapeutics oraz w ScinoPharm Pharmaceuticals.
Od lutego 2012 do grudnia 2018 współpracował z OncoArnedi Therapeutics SA, której był współzałożycielem i Członkiem Zarządu. Jako Dyrektor ds. Rozwoju odpowiedzialny był za opracowanie strategii rozwoju przedklinicznego i klinicznego kandydatów na lek rozwijanych przez Spółkę oraz prowadzenie programów badawczych w zakresie CMC, rozwoju przedklinicznego, uzyskania pozwoleń na przeprowadzenie badań klinicznych, a także projektowanie i nadzorowanie badań klinicznych.
Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów B+R począwszy od etapu projektowania i optymalizacji struktury kandydata na lek, do opracowywania strategii rozwoju przedklinicznego i klinicznego włącznie, a także w budowaniu i kierowaniu grupami badawczymi.

dr Anna Krause

dr Anna Krause, MBA

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Członek Zarządu

Chemik, doktor nauk farmaceutycznych z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej. Ekspert z dużym doświadczeniem w zakresie prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych dotyczących leków innowacyjnych i generycznych. Pracowała w dziale badawczym firmy GlaxoSmithKline a po jego zamknięciu współtworzyła firmę PozLab sp. z o.o., w której przez 8 lat była Prezesem. Przez ponad 5 lat kierowała Działem Kontroli Jakości i pełniła funkcję Osoby Wykwalifikowanej.
Od września 2018 r do lutego 2020 r. pracowała w firmie OncoArendi Therapeutics S.A. jako Dyrektor ds. Rozwoju Leków. Odpowiedzialna była za obszar CMC i rozwój przedkliniczny kandydatów na lek.
Jest współtwórcą wielu projektów badawczo rozwojowych realizowanych w ramach programów finansowanych przez NCBR, NCN, Komisję Europejską i Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
Wykładowca studiów podyplomowych “Farmacja Przemysłowa” realizowanych przez Wydział Farmaceutyczny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

dr Joanna Lipner

dr Joanna Lipner

Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu

Absolwentka studium doktoranckiego Instytutu Chemii Organicznej PAN. Przez 3 lata pracowała w dziale chemii medycznej Celon Pharma SA, gdzie odpowiedzialna była za projektowanie i syntezę kandydatów na lek. Od 2015 do 2018 roku pracowała w firmie OncoArendi Therapeutics SA, gdzie jako kierownik projektu, odpowiedzialna była za zarządzanie złożonymi projektami przedklinicznego i klinicznego rozwoju innowacyjnych leków, o budżetach rzędu 15 mln.
Posiada certyfikację Kierownika Projektu przyznaną przez IPMA PL, i jest absolwentką Akademii Rejestracji Leków organizowaną przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.

lek.med. Asia Grzesik

lek.med. Joanna Grzesik

Dyrektor Medyczny

Lekarz anestezjolog 15 letnim stażem. Specjalizuje się w patofizjologii, patomechanizmach, diagnostyce i leczeniu bólu ze szczególnym uwzględnieniem bólu w populacji wcześniaków i noworodków. Zajmuje się badaniami nad jego rolą w kształtowaniu patologicznych ścieżek rozwojowych noworodków, ograniczonymi możliwościami jego leczenia z uwagi na brak danych co do bezpieczeństwa stosowania wielu substancji, a także nadal niezbadanych zjawisk jakie zachodzą w organizmach skrajnych wcześniaków. Zajmuje się również łagodzeniem bólu porodowego z zastosowaniem licznych technik anestezjologicznych.

Agnieszka Kunicka

Agnieszka Kunicka-Trybus

Dyrektor Działu Prawnego, Radca Prawny

Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek handlowych oraz funduszy inwestycyjnych. Od początku pracy związana jest z branżą farmaceutyczną. Zajmuje się zarówno sprawami korporacyjnymi, jak też reprezentowaniem Klientów w procesach sądowych. Łącząc wiedzę prawną z umiejętnością pozyskiwania funduszy unijnych jest współautorką projektów współfinansowanych ze środków UE. W Pikralida sp. z o.o. odpowiada za prawną stronę związaną z prowadzeniem i rozwojem spółki oraz nadzoruje prawny aspekt realizacji dotacji unijnych.

A. Stępieńopt

Anna Stępień

Dyrektor Finansowy

Absolwentka finansów i bankowości Szkoły Głównej w Warszawie oraz podyplomowych studiów Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois at Urbana-Champaign. Uzyskała wiele certyfikacji zawodowych w obszarze finansów, w tym ACCA, biegłego rewidenta, certyfikowanego audytora wewnętrznego CIA, rachunkowości zarządczej CIMA.
Ponad 25-letnią karierę zawodową rozpoczynała w dziale audytu i doradztwa biznesowego Big 4, a następnie zdobywała doświadczenie jako Dyrektor Finansowy w przedsiębiorstwach z sektora usługowego i produkcyjnego oraz pełniąc role zarządcze w strukturach regionalnych i globalnych działów finansowych i operacyjnych dużych międzynarodowych korporacji, jak TMF, JLL, CBRE. Oprócz obszarów finansowych nadzorowała działy administracyjne, HR, prawne i IT. Z Pikralida sp. z o.o. związana od 2022 r., odpowiada za finanse spółki.

mgr Hanna-Kierońska

mgr Hanna Kierońska

Kierownik Działu Technologii Leku

Specjalistka w dziedzinie technologii postaci leku, z 18-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie opracowania receptur i rozwoju procesu wytwarzania leków generycznych oraz leków innowacyjnych, w skali laboratoryjnej, pilotażowej i produkcyjnej, w standardach GLP i GMP w branży farmaceutycznej. Swoją karierę zawodową rozpoczynała w dziale B+R firmy GlaxoSmithKline. Jako członek międzynarodowych zespołów projektowych uczestniczyła w procesie powstawania leków innowacyjnych, począwszy od badań preformulacyjnych, poprzez wytwarzanie serii eksperymentalnych w skali laboratoryjnej i pilotażowej, kończąc wytwarzaniu serii do badań klinicznych. Od 2012 r. pracowała w firmie PozLab, gdzie jako Specjalista Technolog była autorem receptur i rozwoju technologii leków generycznych oraz innowacyjnych.

dr Marta Magdycz

dr Marta Magdycz

Kierownik Działu Chemii Procesowej

Specjalistka w dziedzinie chemii organicznej i procesowej, z 10-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie opracowania nowych dróg syntezy związków organicznych, prowadzeniu wieloetapowych syntez chemicznych, optymalizacji i skalowania procesów wytwarzania substancji czynnych oraz transferu procesów syntezy pomiędzy laboratoriami. Swoją karierę zawodową rozpoczynała jako chemik medyczny w dziale B+R Celon Pharma SA. W latach 2015-2019 pracowała w firmie OncoArendi Therapeutics SA, gdzie była zaangażowana w opracowywanie procesów wytwarzania substancji czynnych na potrzeby badań przedklinicznych i klinicznych, a także opracowywanie nowych metod analitycznych do kontroli procesu. Absolwentka studium doktoranckiego Instytutu Chemii Organicznej PAN.

mgr Anna-Palubicka

mgr Anna Pałubicka

Kierownik Działu Analizy Farmaceutycznej

Specjalistka w dziedzinie analizy farmaceutycznej, z 30-letnim doświadczeniem w zakresie opracowywania i walidacji różnorodnych metod analitycznych służących kontroli jakości produktów leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem technik chromatograficznych, a także w zakresie tworzenia dokumentacji jakościowej produktów leczniczych, dokumentacji transferowej metod analitycznych oraz opracowywania dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Poznańskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa” Poznań, GlaxoSmithKline i PozLab.

M.Tyszkiewicz

dr Magdalena Tyszkiewicz

Kierownik Działu Zarządzania Projektami

Absolwentka wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Tytuł doktora w dziedzinie chemii organicznej uzyskała z wyróżnieniem w 2011 w Instytucie Chemii Organicznej PAN. Po dwuletnim stażu podoktorskim na Politechnice w Berlinie odbytym w ramach stypendium Fundacji Aleksandra Humboldta i BASF w 2015 dołączyła do zespołu CMC w firmie OncoArendi Therapeutics SA (obecnie Molecure SA). Zajmowała się opracowywaniem procesów syntetycznych oraz metod analitycznych do kontroli jakości API.
Dr Tyszkiewicz koordynowała pracę zespołu CMC początkowo jako lider grupy CMC, później jako Dyrektor CMC i była odpowiedzialna za współpracę z zewnętrznymi wytwórcami API i DP, przygotowanie dokumentacji regulacyjnej (IMPD, IND) oraz zarządzanie dostępnością i dystrybucją substancji aktywnych i produktów leczniczych na potrzeby badań klinicznych. W maju 2023 dołączyła do zespołu Pikralida jako Kierownik Działu Zarządzania Projektami. Jest współautorem 16 publikacji naukowych, jednego rozdziału w książce oraz jednego patentu.