Dofinansowanie w ramach konkursu 1/1.1.1/2021 Szybka Ścieżka

Projekt Konsorcjum, w skład którego wchodzi Centrum Badawczo Rozwojowe Novasome i firma Pikralida, został wybrany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania w ramach konkursu 1/1.1.1/2021 Szybka Ścieżka. Całkowity koszt projektu został określony na 9,6 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 5,8 mln zł.

Celem Projektu POIR.01.01.01-00-0072-21 jest opracowanie innowacji technologicznej i jej weryfikacja w warunkach rzeczywistych na pilotażowej linii kilo-lab, umożliwiającej wydajną i bezpieczną syntezę aktywnych substancji farmaceutycznych (API). Zakres projektu zakłada m.in. zaprojektowanie instalacji technologicznej, która umożliwi prowadzenie szerokiego spektrum procesów syntezy oraz monitorowanie przebiegu poszczególnych reakcji „on-line”. Wdrożenie innowacji przyczyni się do stabilności łańcuchów dostaw i dostępności API, a w konsekwencji zapewnienia suwerenności lekowej w UE.

  • Wartość projektu: 9 582 401,43 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE: 5 765 803,30 PLN
  • Okres realizacji projektu: 01.07.2021 – 31.12.2023

Realizacja projektu w konsorcjum podmiotu dużego i MSP będzie unikalnym przykładem obustronnego transferu wiedzy i pozwoli na optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów obu zespołów badawczych. Wypracowane wyniki stanowić będą istotny know-how, będący podstawą do realizacji kolejnych zaawansowanych projektów badawczych, o których już zaczynamy rozmawiać – mówi Tomasz Han, Prezes Zarządu Novasome sp. z o.o.

Jesteśmy podekscytowani, że będziemy wspólnie z Zespołem Novasome projektować i walidować innowacyjną instalację technologiczną na podstawie opracowanej przez nasz zespół chemii procesowej ścieżki syntezy modelowej API. Projektowana instalacja umożliwi w przyszłości wytwarzanie różnych substancji o aktywności biologicznej w skali półtechnicznej. Cieszymy się, że wiedza i doświadczenie naszego zespołu w rozwoju procesów syntezy, przyczyni się do wprowadzenia nowych kompetencji naszego Partnera Biznesowego. Wierzymy, że dzięki realizacji tego projektu będziemy mieli wkład w zapewnienie suwerenności lekowej Unii Europejskiej, a także wzmocnienie potencjału polskiego sektora farmaceutycznego – mówi Stanisław Pikul, Prezes Zarządu Pikralida sp. z o.o.

Rezultat Projektu odpowiada na potrzeby krajowego i unijnego sektora farmaceutycznego i wpisuje się w aktualną Strategię Farmaceutyczną dla Europy, w tym w zwiększenie możliwości produkcji leków i API na terenie UE–w celu wzmocnienia odporności systemów ochrony zdrowia na wypadek kryzysów. Realizacja Projektu pozwoli na zabezpieczenie dostępności leków znajdujących się na liście Ministra Zdrowia zagrożonych brakiem dostępności w Polsce.

Dodatkowych informacji o Projekcie udzielają:

CBR Novasome:
Maciej Barys
e-mail: m.barys@cbr.novasome.pl

Martyna Jasik
e-mail: m.jasik@cbr.novasome.pl

Pikralida:
Joanna Lipner
e-mail: j.lipner@pikralida.eu

Wrocław & Poznań, 30 lipca 2021 r.

Pasek logotypów

Comments are closed.