Systemy dostarczania leków

Innowacyjne formulacje produktów leczniczych mają kluczowe znaczenie dla opracowywania nowych, skutecznych metod leczenia. Najczęstszymi wyzwaniami współczesnej farmakoterapii jest rozwój formulacji dla substancji trudno rozpuszczalnych oraz opracowanie systemów dostarczania leków regulujących profil uwalniania substancji czynnej.
W firmie Pikralida utworzyliśmy laboratorium B+R leków supergenerycznych, w którym korzystamy z nowoczesnych technologii, takich jak m.in. ekstruzja na gorąco, umożliwiających rozwiązanie problemów związanych z rozpuszczalnością i biodostępnością substancji czynnych. Zastosowanie tej technologii pozwala również na projektowanie oraz rozwój różnorodnych postaci leku, w tym form o modyfikowanym profilu uwalniania substancji czynnej m.in. tabletek o przedłużonym czasie uwalniania czy też implantów.

Ekstruzja na gorąco

Technika ekstruzji na gorąco (ang. hot melt extrusion, HME) jest nowoczesnym i efektywnym procesem technologicznym, wykorzystywanym w przemyśle farmaceutycznym do produkcji stałej postaci leku. Metoda ta polega na dyspergowaniu substancji leczniczej w stopionym polimerze, a następnie wytłaczaniu otrzymanej mieszaniny. Na skutek uplastycznienia surowca pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia oraz przejścia przez kanał o odpowiednim profilu otrzymuje się produkt o jednorodnym kształcie i gęstości. Końcowej forma leku może być formowana bezpośrednio z otrzymanego ekstrudatu (np. implanty) lub przez jego połączenie z wybranymi substancjami pomocniczymi (np. tabletki).