Zapytanie ofertowe nr 1/2024

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie projektu pt. „OPRACOWANIE I ROZWÓJ INNOWACYJNEJ TERAPII RETINOPATII CUKRZYCOWEJ OPARTEJ O ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEJ FORMULACJI W POSTACI KROPLI DO OCZU” w ramach naboru w konkursie ścieżka SMART 2 finansowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) („Projekt”), a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na sukcesywnej dostawy materiałów zużywalnych, szkła laboratoryjnego oraz artykułów BHP przez okres 12 miesięcy.


Oferty należy składać poprzez Bazę Konkurencyjności (link poniżej) do dnia 24.01.2024 r. do godz.: 23:59.
Zapytanie ofertowe nr 1/2024 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/183613

Comments are closed.