Zapytanie ofertowe nr 12/2024

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie projektu pt. „Utworzenie laboratorium B+R kompleksowych badań polimorfizmu substancji aktywnych”, który będzie realizowany w ramach Działania 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw, nr FEMA.01.01-IP.01-013/24, Typ projektu: Projekty modułowe dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 („Projekt”), a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na sukcesywnym wykonywaniu analiz fizykochemicznych przez okres trwania umowy.

Oferty należy składać poprzez Bazę Konkurencyjności (link poniżej) do dnia 29.02.2024 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 12/2024 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185313

Zapytanie ofertowe nr 11/2024

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie projektu pt. „Rozwój dożylnej formulacji innowacyjnego leku o działaniu neuroprotekcyjnym przeznaczonym dla pacjentów po udarze mózgu” w ramach naboru w konkursie ścieżka SMART  finansowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (Nabór FENG.01.01-IP.01-005/23 – Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach) przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („Projekt”). a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie badań przedklinicznych.

Oferty należy składać poprzez Bazę Konkurencyjności (link poniżej) do dnia 28.02.2024 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 11/2024 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185243

Request for proposal No. 9/2024

In connection with the Ordering Party’s application for co-financing of the project ” Development of an intravenous formulation of an innovative drug with neuroprotective activity intended for  stroke patients” as part of the call for proposals in the SMART path competition financed under the program: European Funds for a Modern Economy (SMART Path – Projects implemented in consortiums (no. FENG.01.01-IP.01-005/23)) by the National Centre for Research and Development (NCBR) (” Project”),

Pikralida sp. z o.o. invites you to submit an offer for an expert advisory services in the field of preclinical development of innovative medicinal products for human use, concerning in particular: a toxicological area.

Bids should be submitted electronically via the competitiveness database (link below) by the 28th of February 2024, until: 11:59 pm.

The request for proposal No. 9/2024 and template documents have been published in the Competitiveness database:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185266

Zapytanie ofertowe nr 9/2024

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie projektu pt. „Rozwój dożylnej formulacji innowacyjnego leku o działaniu neuroprotekcyjnym przeznaczonym dla pacjentów po udarze mózgu” w ramach naboru w konkursie ścieżka SMART  finansowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (Nabór FENG.01.01-IP.01-005/23 – Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach) przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („Projekt”), a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na eksperckie usługi doradcze w zakresie badań przedklinicznych innowacyjnych produktów leczniczych (okulistycznych) przeznaczonych dla ludzi.

Oferty należy składać poprzez Bazę Konkurencyjności (link poniżej) do dnia 28 lutego 2024 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 9/2024 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185266

Request for proposal No. 8/2024

In connection with the Ordering Party’s application for co-financing of the project ” Development of an intravenous formulation of an innovative drug with neuroprotective activity intended for  stroke patients” as part of the call for proposals in the SMART path competition financed under the program: European Funds for a Modern Economy (SMART Path – Projects implemented in consortiums (no. FENG.01.01-IP.01-005/23)) by the National Centre for Research and Development (NCBR) (” Project”),

Pikralida sp. z o.o. invites you to submit an offer for an expert advisory services in the field of preclinical development of innovative medicinal products for human use, concerning in particular: a ADME/PK area.

Bids should be submitted electronically via the competitiveness database (link below) by the 28th of February 2024, until: 11:59 pm.

The request for proposal No. 8/2024 and template documents have been published in the Competitiveness database:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185265

Zapytanie ofertowe nr 8/2024

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie projektu pt. „Rozwój dożylnej formulacji innowacyjnego leku o działaniu neuroprotekcyjnym przeznaczonym dla pacjentów po udarze mózgu” w ramach naboru w konkursie ścieżka SMART  finansowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (Nabór FENG.01.01-IP.01-005/23 – Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach) przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na eksperckie usługi doradcze w zakresie badań przedklinicznych innowacyjnych produktów leczniczych (okulistycznych) przeznaczonych dla ludzi.

Oferty należy składać poprzez Bazę Konkurencyjności (link poniżej) do dnia 28 lutego 2024 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 8/2024 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185265

Zapytanie ofertowe nr 4/2024

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie projektu pt. „Rozwój dożylnej formulacji innowacyjnego leku o działaniu neuroprotekcyjnym przeznaczonym dla pacjentów po udarze mózgu” w ramach naboru w konkursie ścieżka SMART  finansowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (Nabór FENG.01.01-IP.01-005/23 – Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach) przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („Projekt”). a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wytworzenie i zwolnienie substancji badanej, kandydata klinicznego PKL-021, zgodnie wytycznymi Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).

Oferty należy składać poprzez Bazę Konkurencyjności (link poniżej) do dnia 28.02.2024 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 4/2024 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185186

Zapytanie ofertowe nr 7/2024

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie projektu pt. „Rozwój dożylnej formulacji innowacyjnego leku o działaniu neuroprotekcyjnym przeznaczonym dla pacjentów po udarze mózgu” w ramach naboru w konkursie ścieżka SMART  finansowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (Nabór FENG.01.01-IP.01-005/23 – Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach) przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na sukcesywnym wykonywaniu analiz fizykochemicznych potrzebnych do procesu wytwarzania substancji aktywnej przez okres trwania umowy.

Oferty należy składać poprzez Bazę Konkurencyjności (link poniżej) do dnia 26.02.2024 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 7/2024 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185075

Zapytanie ofertowe nr 6/2024

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie projektu pt. „Rozwój dożylnej formulacji innowacyjnego leku o działaniu neuroprotekcyjnym przeznaczonym dla pacjentów po udarze mózgu” w ramach naboru w konkursie ścieżka SMART  finansowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (Nabór FENG.01.01-IP.01-005/23 – Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach) przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na sukcesywnym wykonywaniu analiz fizykochemicznych potrzebnych do rozwoju formulacji badanego produktu leczniczego przez okres trwania umowy.

Oferty należy składać poprzez Bazę Konkurencyjności (link poniżej) do dnia 26.02.2024 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 6/2024 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185072

Zapytanie ofertowe nr 10/2024

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie projektu pt. „OPRACOWANIE I ROZWÓJ INNOWACYJNEJ TERAPII RETINOPATII CUKRZYCOWEJ OPARTEJ O ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEJ FORMULACJI W POSTACI KROPLI DO OCZU” w ramach naboru w konkursie ścieżka SMART 2 finansowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) („Projekt”), a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na sukcesywnej dostawie materiałów zużywalnych przez okres 12 miesięcy.

Oferty należy składać poprzez Bazę Konkurencyjności (link poniżej) do dnia 23.02.2024 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 10/2024 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184939