Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu B+R

8 listopada, 2019

Pikralida sp. z o.o. podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, umowę o dofinansowanie Projektu pt. Utworzenie laboratorium B+R leków supergenerycznych nr RPWP.01.02.00-30- 0047/19-00. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest wytworzenie prototypu formulacji nowoczesnego leku przeciwcukrzycowego zawierającego aktywną substancję farmaceutyczną w postaci amorficznej. Beneficjent w wyniku realizacji projektu opracuje nowe usługi, które poszerzą jego ofertę tj. opracowanie technologii amorfizacji aktywnych substancji farmaceutycznych z wykorzystaniem procesu ekstruzji na gorąco, opracowanie formulacji leków zawierających aktywne substancje farmaceutyczne w postaci amorficznej oraz ulepszy usługę polegającą na opracowaniu metod analitycznych.

  • Okres realizacji Projektu: 01.10.2019 – 30.06.2021
  • Całkowita wartość projektu: 1 972 710,00 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE: 1 260 200,00 PLN

Comments are closed.