reaktor procesów chemicznych w laboratorium, djęcie kolorowe

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0072/21

Centrum Badawczo – Rozwojowe Novasome spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Pikralida spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Opracowanie innowacyjnej linii pilotażowej i jej walidacja w warunkach rzeczywistych przy wykorzystaniu syntezy modelowej substancji czynnej.

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0072/21 jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest opracowanie innowacji technologicznej i jej weryfikacja w warunkach rzeczywistych na pilotażowej linii kilo-lab, umożliwiającej wydajną i bezpieczną syntezę aktywnych substancji farmaceutycznych (API). Zakres projektu zakłada m.in. zaprojektowanie instalacji technologicznej, która umożliwi prowadzenie szerokiego spektrum procesów syntezy oraz monitorowanie przebiegu poszczególnych reakcji „on-line”. Wdrożenie innowacji przyczyni się do stabilności łańcuchów dostaw i dostępności API, a w konsekwencji zapewnienia suwerenności lekowej w UE.

  • Wartość projektu: 9 582 401,43 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE: 5 765 803,30 PLN
  • Okres realizacji projektu: 01.07.2021 – 31.12.2023

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1/1.1.1/2021 Szybka ścieżka.

Pasek logotypów

Projekty dotowane:

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0235/20

Zastosowanie inhibitora metaloproteazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej.

Comments are closed.