Rozpoczęcie działalności

Pikralida spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oficjalnie rozpoczyna swoją działalność z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000773180.

Spółka będzie prowadzić prace badawcze i rozwojowe nad produktami leczniczymi, będącymi odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby medyczne pacjentów oraz takimi, które zapewniają optymalną skuteczności i bezpieczeństwo farmakoterapii. Pikralida będzie na bieżąco monitorować trendy technologiczne, w celu oceny zalet nowych produktów i technologii, a także prowadzić dialog z lekarzami i grupami pacjentów, aby jak najlepiej poznać ich potrzeby.

Pikralida to grecka nazwa mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale).

Comments are closed.