TANGO projekt Pikarlida

Projekt nr TANGO-IV-C/0012/2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Pikralida spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizują projekt nr TANGO-IV-C/0012/2019 pt. Opracowanie innowacyjnego preparatu złożonego dedykowanego leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu TANGO IV organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych, złożonych formulacji produktów leczniczych dedykowanych leczeniu nadciśnienia tętniczego zawierających amorficzną aktywną substancję farmaceutyczną. Etapy opracowania zaprezentowanych formulacji farmaceutycznych będą obejmowały: otrzymanie odpowiednio stabilnej postaci amorficznej API, badania trwałości fizycznej i chemicznej oraz zgodności układów proszkowych dla odpowiednich połączeń API/API-API i substancji pomocniczych w odniesieniu do wyboru sposobu formulacji, otrzymanie prototypów innowacyjnych złożonych formulacji farmaceutycznych oraz opracowanie sposobu powiększenia skali.

  • Wartość projektu: 2 858 000.00 PLN
  • Dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa: 2 440 100.00 PLN
  • Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2023

Dotowane projekty:

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0072/21

Opracowanie innowacyjnej linii pilotażowej i jej walidacja w warunkach rzeczywistych przy wykorzystaniu syntezy modelowej substancji czynnej.

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0235/20

Zastosowanie inhibitora metaloproteazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej.

Comments are closed.