Tabletka na dłoni

Projekt nr POIR.04.01.04-00-0063/20-00

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Pikralida spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Opracowanie innowacyjnej formulacji leku złożonego dedykowanego pacjentom geriatrycznym w farmakoterapii bólu.

Projekt nr POIR.04.01.04-00-0063/20-00 jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Poddziałanie 4.1.4.

Celem projektu jest opracowanie dwuskładnikowego leku do leczenia bólu indukowanego stanem spastycznym mięśni gładkich. Dwufunkcyjny preparat to odpowiedź na powszechne łączenie dwóch substancji czynnych o różnych punktach uchwytu w praktyce klinicznej. Koncepcja preparatów z modyfikacją fizyczną służącą wzrostowi rozpuszczalności API i w konsekwencji zmniejszeniu dawek, wykluczenie skomplikowanych algorytmów dawkowania to uzasadnienie opracowania złożonego preparatu do terapii bólu u pacjentów geriatrycznych.

  • Wartość projektu: 3 968 375.00 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE: 3 496 450.00 PLN
  • Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2023

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Program realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1/4.1.4/2020 – Projekty Aplikacyjne.


Dotowane projekty:

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0072/21

Opracowanie innowacyjnej linii pilotażowej i jej walidacja w warunkach rzeczywistych przy wykorzystaniu syntezy modelowej substancji czynnej.

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0235/20

Zastosowanie inhibitora metaloproteazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej.

Comments are closed.