Zapytanie ofertowe nr 12/2024

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie projektu pt. „Utworzenie laboratorium B+R kompleksowych badań polimorfizmu substancji aktywnych”, który będzie realizowany w ramach Działania 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw, nr FEMA.01.01-IP.01-013/24, Typ projektu: Projekty modułowe dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 („Projekt”), a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na sukcesywnym wykonywaniu analiz fizykochemicznych przez okres trwania umowy.

Oferty należy składać poprzez Bazę Konkurencyjności (link poniżej) do dnia 29.02.2024 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 12/2024 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185313

Comments are closed.