Zapytanie ofertowe nr 4/2024

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie projektu pt. „Rozwój dożylnej formulacji innowacyjnego leku o działaniu neuroprotekcyjnym przeznaczonym dla pacjentów po udarze mózgu” w ramach naboru w konkursie ścieżka SMART  finansowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (Nabór FENG.01.01-IP.01-005/23 – Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach) przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („Projekt”). a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wytworzenie i zwolnienie substancji badanej, kandydata klinicznego PKL-021, zgodnie wytycznymi Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).

Oferty należy składać poprzez Bazę Konkurencyjności (link poniżej) do dnia 28.02.2024 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 4/2024 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185186

Comments are closed.