Zmiany w zapytaniu ofertowym nr 16/2021

Szanowni Państwo,

W dn. 10.11.2021 w zapytaniu ofertowym nr 16/2021 zostały wprowadzone następujące zmiany w opisie przedmiotu zamówienia:

– Część II pozycja 92: doprecyzowano Lejek ze szkła borokrzemianowego 3.3 Duran lub szkła o równoważnej jakości ze spiekiem szklanym G3, o średnicy płytki filtracyjnej 60 – 70 mm

– Część II pozycja 93: doprecyzowano Lejek ze szkła borokrzemianowego 3.3 Duran lub szkła o równoważnej jakości ze spiekiem szklanym G4, o średnicy płytki filtracyjnej 60 – 70 mm

– Część II pozycja 94: doprecyzowano Lejek ze szkła borokrzemianowego 3.3 Duran lub szkła o równoważnej jakości ze spiekiem szklanym G3, o średnicy płytki filtracyjnej 80 – 95 mm

– Część II pozycja 95: doprecyzowano Lejek ze szkła borokrzemianowego 3.3 Duran lub szkła o równoważnej jakości ze spiekiem szklanym G4, o średnicy płytki filtracyjnej 80 – 95 mm

– Część II pozycja 136 i 137: Zamawiający dopuścił zaoferowanie w pozycjach 136 i 137 kolb miarowych o pojemnościach 1 i 2ml ze szkła białego przy zachowaniu pozostałych parametrów

– Część II pozycja 145 i 147:  doprecyzowano, iż przez sita wspierające Zamawiający rozumie np. sito ze spieku szklanego, sito szklane szczelinowe. Rozwiązanie takie jest obecne m.in.  w zestawie do filtracji próżniowej Duran

– Część II pozycja 151: Zamawiający wprowadził zmianę w  wysokości Szalki Petriego z 20 mm na 15mm

– Część VI pozycja 22: Zamawiający podał przykład firmy, której produkt Oferent może zaproponować oraz zaznaczył, że produkt innej firmy, równoważny do wskazanego również zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego

Sprecyzowano również wymogi dotyczące szkła z jakiego powinny zostać wykonane oferowane artykuły. Aktualizacja dotyczy pkt.:

– Część II pozycje: 1-9, 11-12, 14-18, 39-41, 76-99, 104-106, 153-155

– Część III pozycje: 1-6, 11-17, 19-22, 26-28

W związku z wprowadzonymi zmianami, zaktualizowano Załącznik nr 1 tj. formularz ofertowy. Uprzejmie prosimy o składanie ofert na aktualnych formularzach.

 W związku z powyższym wydłużono termin składania ofert do dnia 17.11.2021 do godziny 23:59, a także wydłużono do dnia 15.11.2021 do godziny 14:00 czas na zadawanie pytań dotyczących przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe 16/2021 po korekcie oraz wzory dokumentów po korekcie zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/76503

Comments are closed.