Zapytanie ofertowe nr 92/2023

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie projektu pt. „ROZWÓJ DOŻYLNEJ FORMULACJI INNOWACYJNEGO LEKU ZAPOBIEGAJĄCEGO ROZWOJOWI PADACZKI POURAZOWEJ I POUDAROWEJ, PRZEZNACZONEJ DLA PACJENTÓW ODDZIAŁÓW INTENSYWNEJ TERAPII” w ramach naboru w konkursie ścieżka SMART 2 finansowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) („Projekt”), a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na sukcesywnym wykonywaniu analiz fizykochemicznych potrzebnych do rozwoju formulacji badanego produktu leczniczego przez okres trwania umowy.

Oferty należy składać poprzez Bazę Konkurencyjności (link poniżej do dnia 23.10.2023 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 92/2023 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/176609

Comments are closed.