Zapytanie ofertowe nr 92/2022

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektów B+R współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.:

  • Zastosowanie inhibitora metaloproteinazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej” /POIR.01.01.01-00-0235/20-00/ w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  • Opracowanie innowacyjnej linii pilotażowej i jej walidacja w warunkach rzeczywistych przy wykorzystaniu syntezy modelowej substancji czynnej /POIR.01.01.01-00-0072/21/. Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  • „Opracowanie innowacyjnej formulacji leku złożonego dedykowanego pacjentom geriatrycznym w farmakoterapii bólu” /POIR.04.01.04-00-0063/20-00/ w ramach Poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  • Opracowanie innowacyjnego preparatu złożonego dedykowanego leczeniu nadciśnienia tętniczego /nr umowy: TANGO-IV-C/0012/2019/, finansowanego ze środków krajowych, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego.

Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu lub poprzez bazę konkurencyjności (link poniżej), osobiście, pocztą, kurierem na adres naszej siedziby (liczy się data wpływu) do dnia 22.11.2022 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 92/2022 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/134896.

Comments are closed.