Zapytanie ofertowe nr 71/2023 – wydłużenie terminu składania ofert

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. „Zastosowanie inhibitora metaloproteinazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej” /POIR.01.01.01-00-0235/20-00/ w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności,

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na monitorowanie ośrodka realizującego badanie kliniczne wczesnej fazy kandydata klinicznego PKL-021 oraz audyt ośrodka i laboratorium bioanalitycznego w imieniu Sponsora zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) i Dobrej Klinicznej Praktyki Laboratoryjnej (GCLP).

W związku z licznymi pytaniami ze strony oferentów do opisu przedmiotu zamówienia, informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do 6 września 2023 r.

Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu lub poprzez bazę konkurencyjności (link poniżej), osobiście, pocztą, kurierem na adres naszej siedziby (liczy się data wpływu) do dnia 6 września 2023 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 71/2022 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/170356

Comments are closed.