Zapytanie ofertowe nr 22/2022 – wydłużenie terminu

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu TANGO IV-C pt. „Opracowanie innowacyjnego preparatu złożonego dedykowanego leczeniu nadciśnienia tętniczego /nr umowy: TANGO-IV-C/0012/2019/, finansowanego ze środków krajowych, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i instalację pulpitowego granulatoromieszalnika szybkoobrotowego wraz z podstawowym wyposażeniem.

W związku z pytaniami ze strony potencjalnych dostawców o możliwość przedłużenia terminu składania ofert, informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert do 30 marca 2022 r.

Oferty cenowe należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu, osobiście lub listownie (liczy się data wpływu) na adres Zamawiającego, do dnia 30 marca 2022 r. do godz.: 23:59.

Pliki do pobrania:

Comments are closed.