Zaproszenie do składania ofert Nr 9/2020 – usługa B+R

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu Opracowanie receptury i technologii wytwarzania innowacyjnego suplementu diety stosowanego w celu wzmocnienia naturalnych mechanizmów obronnych organizmu w konkursie ogłoszonym w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na Innowację dla MŚP” [II osi priorytetowa: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020], współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi B+R, której celem jest opracowanie receptury i technologii wytwarzania innowacyjnego suplementu diety zalecanego osobom z obniżoną aktywnością układu immunologicznego.

Oferty należy składać przesyłając je wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu do dnia 29/09/2020 do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 9_2020

Załączniki do zapytania ofertowego nr 9_2020

Comments are closed.