Zaproszenie do składania ofert Nr 7/2021

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej formulacji leku złożonego dedykowanego pacjentom geriatrycznym w farmakoterapii bólu” /POIR.04.01.04-00-0063/20-00/ w ramach Poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów zużywalnych.

Oferty należy składać przesyłając je wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu do dnia 14 czerwca 2021 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 7/2021 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/52282

Comments are closed.