Zaproszenie do składania ofert Nr 3/2020 – zmiana treści ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert Nr 3/2020 – zmiana treści ogłoszenia

Informujemy, że w dniu 05.03.2020 wprowadzono następujące zmiany w punkcie II.a. Zapytania ofertowego nr 3/2020:

Część 1
1) Laboratoryjny system oczyszczania wody:
– Dopuszczono możliwość oferowania systemu wyposażonego zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny w zbiornik do magazynowania wody.
– Dopuszczono możliwość oferowania urządzenie z wbudowanym na stałe (nieruchomym) wyświetlaczem.
2) Wytrząsarka:
– Jednoznacznie określono minimalną ilość klamr jakie ma posiadać urządzenie (5 klamr po jednej w każdym z wymienionych rozmiarów kolb).
– Zmieniono minimalną amplitudę z 18 mm na 17 mm.
– Zmieniono minimalną wielkość platformy z 350 x 300 mm na 350 x 275 mm.

Oferty należy składać przesyłając je wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu do dnia 09/03/2020 (do godz.: 23:59).

Zapytanie ofertowe nr 3_2020 – korekta

Załączniki do zapytania ofertowego nr 3_2020

Comments are closed.