Zaproszenie do składania ofert Nr 1/2020–zmiana treści ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert Nr 1/2020 – zmiana treści ogłoszenia

Informujemy, że w dniu 12.02.2020 wprowadzono następujące zmiany w punkcie II a) Zapytania ofertowego nr 1/2020:

Część 1: Szkło laboratoryjne
Pozycja 23: Dopuszczalna wielkość szlifu i korka została zmieniona na NS 19 lub NS 14
Pozycja 24: Dopuszczalna wielkość szlifu i korka została zmieniona na NS 19 lub NS 14
Pozycje 29-33, 43, 45, 46, 48: Zmieniono ilość sztuk ze względu na wielkość opakowań w jakich są sprzedawane
Pozycja 85: Dopuszczalna wielkość szlifu została zmieniona na NS 19 lub NS 14
Pozycja 103: Zmieniono ilość sztuk ze względu na wielkość opakowań w jakich są sprzedawane
Pozycja 120: Wstawiono wymiary lejka w formie odpowiadającego nam zakresu
Pozycje 123 i 124: Wstawiono długości chłodnic w formie odpowiadającego nam zakresu
Pozycje 131, 132, 133: Zmieniono ilość sztuk ze względu na wielkość opakowań w jakich są sprzedawane
Pozycje 137 i 138: Wstawiono średnicę eksykatora w formie odpowiadającego nam zakresu
Pozycje 139-150: Umożliwiono proponowanie kolb z korkami z PP. Dodatkowo w pozycji 150 zmieniono ilość sztuk ze względu na wielkość opakowań w jakich są sprzedawane
Pozycja 155: Zwiększono zakres wymiarów barwiaczy pionowych Hellendahla
Pozycja 158: Zwiększono zakres wymiarów szalki Petriego
Część 2: Drobny sprzęt laboratoryjny i materiały zużywalne
Pozycja 4: Zmieniono ilość sztuk ze względu na wielkość opakowań w jakich są sprzedawane
Pozycja 5: Papierki wagowe mogą być w dowolnej wielkości opakowań
Pozycje 7, 8, 14-19, 26, 28-31: Zmieniono ilość sztuk ze względu na wielkość opakowań w jakich są sprzedawane
Pozycja 46: Pozycja wykreślona ze względu na brak dostępności
Pozycja 53: Pozycja wykreślona ze względu na brak dostępności
Pozycja 54: Zwiększona liczba sztuk ze względu na wykreślenie pozycji 53
Pozycja 63: Podano zakres długości pręta zamiast konkretnej wartości
Część 3: Drobny sprzęt laboratoryjny
Pozycje 21, 22, 29, 30: Zmieniono ilość sztuk ze względu na wielkość opakowań w jakich są sprzedawane

Z uwagi na wprowadzenie zmian w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zdecydował o wydłużeniu termin składania ofert w ramach ww. postępowania do dnia 17.02.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 1_2020 – korekta

Załączniki do zapytania ofertowego nr 1_2020 – korekta

Comments are closed.