Rozwój formulacji produktów leczniczych

Wykorzystując aktualną wiedzę i wieloletnie doświadczenie Zespołu Pikralida w zakresie projektowania i rozwoju postaci farmaceutycznych oraz analizy farmaceutycznej świadczymy kompleksowe usługi w obszarze badań i rozwoju formulacji produktów leczniczych.

Opracowujemy:

 • formulacje badanych innowacyjnych produktów leczniczych do badań klinicznych
 • formulacje preparatów złożonych (tzw. fix dose combiation)
 • formulacja o modyfikowanym profilu uwalniania
 • systemy dostarczania leków
 • formulacje leków generycznych
 • formulacje placebo do badań klinicznych

Specjalizujemy się w rozwoju postaci stałych (tabletki, proszki, granulaty), półstałych i płynnych produktów leczniczych. W przypadku najbardziej popularnej formy leku, jaką są tabletki, rozwijamy tabletki o różnych profilach uwalniania, a także tabletki ODT.

W zależności od wymagań Klientów projekty obejmują następujące etapy:

 • wybór dostawców substancji czynnych
 • badania preformulacyjne
 • rozwój formulacji
 • zwiększenie rozpuszczalności substancji czynnych np. poprzez zastosowanie procesu ekstruzji na gorąco w celu amorfizacji substancji czynnej
 • optymalizacja opracowanej technologii i powiększenie skali
 • transfer technologii do miejsca wytwarzania
 • wytwarzanie (badanego) produktu leczniczego, placebo w standardzie GMP*
  badania stabilności (wstępne i GMP*)
 • przygotowanie odpowiednich sekcji dokumentów regulacyjnych (Dossier Badanego Produktu Leczniczego, Moduł 3)
 • przeprowadzenia audytów miejsca wytwarzania

Wszystkie projekty realizujemy zgodnie z aktualną wiedza i wymogami regulacyjnymi oraz w najwyższym standardzie prowadzenia badań naukowych.

Podejmujemy się również rozwoju formulacji do badań in-vitro i in-vivo, a także formulacji suplementów diety, żywności specjalnego przeznaczenia i kosmetyków.

* usługi realizowane we współpracy z Partnerami biznesowymi