Ogłoszenie wyników postępowania nr 40/2021

Ogłoszenie wyników postępowania nr 40/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.
Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym przedstawiła:
llonka van Hoof, NonClinical lnsights BV

  • Całkowita wartość zamówienia: 303 164,4 PLN brutto (66 000 EUR, średni kurs NBP z dn. 3 grudnia 2021 r.: 4.5934)

Oferta wpłynęła 30.11.2021
Rozstrzygnięcie postępowania zostało opublikowane na Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/81312?sekcja=oferty

Comments are closed.