Postępowanie konkursowe 22/21 – korekta

W dn. 15.09.2021 w zapytaniu ofertowym nr 22/2021 została wprowadzona zmiana opisu przedmiotu zamówienia dotycząca planowanej ilości do zakupu w punkcie II części 3 – rozpuszczalniki. Doprecyzowano podaną wcześniej ilość przez dopisanie jednostki.
W związku z tym, że zmiana polega na doprecyzowaniu nie wydłużono terminu składania ofert.

Oferty cenowe należy składać przesyłając je wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu do dnia 20 września 2021 r. do godz.: 23:59.

Comments are closed.