Ogłoszenie wyników postępowania Nr 8/2020 z dnia 10/08/2020

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepsze oferty spełniające jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zaproszeniu do składania ofert (Nr 8/2020 z dnia 10/08/2020) złożyły jednostki:

Cześć 1:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Całkowita wartość zamówienia: 9 400,00 PLN netto
Dostarczenie wyników poszczególnych analiz: w ciągu 3 dni od daty dostarczenia próbki
Oferta wpłynęła: 21/08/2020

Cześć 2:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

Całkowita wartość zamówienia: 52 000,00 PLN netto
Dostarczenie wyników poszczególnych analiz: w ciągu 7 dni od daty dostarczenia próbki
Oferta wpłynęła: 21/08/2020

Comments are closed.