Ogłoszenie wyników postępowania nr 70/2023

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 70/2023 z dnia 24 lipca 2023) złożyła firma:

Część 1:  Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

 • Całkowita wartość zamówienia: 7 100,00 zł netto
 • Termin realizacji zamówienia: 5 dni
 • Oferta wpłynęła: 25.07.2023 r.

Część 2: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań                                  

 • Całkowita wartość zamówienia: 30800,00 zł netto
 • Termin realizacji zamówienia: 14 dni
 • Oferta wpłynęła: 27.07.2023 r.

Część 3: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

 • Całkowita wartość zamówienia: 7000,00 zł netto
 • Termin realizacji zamówienia: 5 dni
 • Oferta wpłynęła: 27.07.2023 r.

Część 4: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1,  61-712 Poznań                                

 • Całkowita wartość zamówienia: 2800,00 zł netto
 • Termin realizacji zamówienia: powyżej 10 dni
 • Oferta wpłynęła: 27.07.2023 r.

Część 5: Łukasiewicz- Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa   

 • Całkowita wartość zamówienia: 5 000,00 zł netto
 • Termin realizacji zamówienia: 10 dni
 • Oferta wpłynęła: 31.07.2023 r.

Część 6: Łukasiewicz- Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa  

 • Całkowita wartość zamówienia: 1000,00 zł netto
 • Termin realizacji zamówienia: 10 dni
 • Oferta wpłynęła: 31.07.2023 r.

Część 7: Łukasiewicz- Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa  

 • Całkowita wartość zamówienia: 3000,00 zł netto
 • Termin realizacji zamówienia: 10 dni
 • Oferta wpłynęła: 31.07.2023 r.

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/167697?sekcja=oferty

Comments are closed.