Ogłoszenie wyników postępowania Nr 7/2020 z dnia 14/08/2020

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Dostawa produktów z Części 1, 4, 7

Idalia Ludwikowscy Sp.j.
ul. Marii Foltyn 10
26-615 Radom
Całkowita wartość zamówienia: 11 514,00 PLN netto
Oferta firmy Idalia Ludwikowscy Sp.j. wpłynęła 28.08.2020

Dostawa produktów z Części 2

Rettenmaier Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7B
02-366 Warszawa
Całkowita wartość zamówienia: 6528,63 EUR netto
Oferta firmy Rettenmaier Polska Sp. z o.o. wpłynęła 25.08.2020

Dostawa produktów z Części 6

HARKE Pharma GmbH
Xantener Str. 1
45-479 Mulheim an der Ruhr
Niemcy
Całkowita wartość zamówienia: 4432,20 EUR netto
Oferta firmy HARKE Pharma GmbH wpłynęła 26.08.2020

Informujemy, że nie wpłynęła żadna oferta na artykuły wymienione w Części 3 i Części 5.

 

Comments are closed.