Ogłoszenie wyników postępowania nr 65/2022

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepsze oferty spełniające jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 65/2022 z dnia 30.06.2022 r.) złożyły jednostki:

Część 1

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 ul. Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

 • Całkowita wartość zamówienia: 6 300,00 PLN netto
 • Realizacja zamówienia: nie więcej niż 5 dni roboczych od daty dostarczenia próbki
 • Oferta wpłynęła 07/07/2022

Część 2:

Uniwersytet Warszawski

 Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

 • Całkowita wartość zamówienia: 91 000,00 PLN netto
 • Realizacja zamówienia: nie więcej niż 5 dni roboczych od daty dostarczenia próbki
 • Oferta wpłynęła 06/07/2022

Część 3:

Uniwersytet Warszawski

 Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

 • Całkowita wartość zamówienia: 25 000,00 PLN netto
 • Realizacja zamówienia: nie więcej niż 5 dni roboczych od daty dostarczenia próbki
 • Oferta wpłynęła 06/07/2022

Część 4:

Uniwersytet Warszawski

 Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

 • Całkowita wartość zamówienia: 16 300,00 PLN netto
 • Realizacja zamówienia: nie więcej niż 5 dni roboczych od daty dostarczenia próbki
 • Oferta wpłynęła 06/07/2022

Część 5:

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 ul. Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

 • Całkowita wartość zamówienia: 10 000,00 PLN netto
 • Realizacja zamówienia: nie więcej niż 5 dni roboczych od daty dostarczenia próbki
 • Oferta wpłynęła 07/07/2022

Comments are closed.