Ogłoszenie wyników postępowania Nr 6/2019 z dnia 16/12/2019

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 6/2019 z dnia 16/12/2019

Przedmiot zamówienia: dostawa i instalacja ekstrudera

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma RHL-Service Radosław Leszczyński, ul. Warzywna 8, 62-01 Wysogotowo.

Całkowita wartość zamówienia: 120 000 EUR netto.

Wyniki przeprowadzonej procedury zostały upublicznione na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Comments are closed.