Ogłoszenie wyników postępowania Nr 5/2019 z dnia 11/12/2019

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 5/2019 z dnia 11/12/2019

Przedmiot zamówienia: dostawa aktywnej substancji farmaceutycznej

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma Atomax Chemicals Co., Ltd., Huiji 302 Huitingju Bao’An Avenue, ShenZhen, China 518104.

Całkowita wartość zamówienia: 3900,00 USD netto.

Wyniki przeprowadzonej procedury zostały upublicznione na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Comments are closed.