Ogłoszenie wyników postępowania Nr 49/2021

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że ofertę zwycięską, spełniającą wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert (Nr 49/2021 z dnia 16/12/2021) przedstawił: p. Janusz Żukowski

  • Całkowita wartość kontraktu : 50000,00 PLN
  • Termin płatności faktur: 14 dni
  • Oferta wpłynęła 20.12.2021

Comments are closed.