Ogłoszenie wyników postępowania Nr 3/2019 z dnia 12/12/2019

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 3/2019 z dnia 12/12/2019

Przedmiot zamówienia: dostawa i instalacja wysokosprawnego chromatografu cieczowego (HPLC)

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma „SHIM-POL A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin k. Warszawy.

Całkowita wartość zamówienia: 149 931,58 PLN netto.

Wyniki przeprowadzonej procedury zostały upublicznione na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Comments are closed.