Ogłoszenie wyników postępowania nr 22/2022

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

  • Freund – Vector Corporation
  • Całkowita wartość zamówienia: $97 190,00
  • Oferta wpłynęła: 30.03.2022 r.

Comments are closed.