Ogłoszenie wyników postępowania Nr 2/2019 z dnia 10/12/2019

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 2/2019 z dnia 10/12/2019

Przedmiot zamówienia: dostawa i instalacja wagi analitycznej (mikrowagi)

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma Witko Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź.

Całkowita wartość zamówienia: 10 500,00 PLN netto.

Wyniki przeprowadzonej procedury zostały upublicznione na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Comments are closed.