Zmiana w Zapytaniu ofertowym nr 18/2021

W dn. 8 grudnia 2021 r. wydłużono termin składania ofert o 2 dni. Zmianę wprowadzono na prośbę dostawców, którzy wskazywali, że nie są w stanie przygotować ofert w ciągu 7 dni.

Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu lub poprzez bazę konkurencyjności (link poniżej), osobiście, pocztą, kurierem na adres naszej siedziby (liczy się data wpływu) do dnia 10.12.2021 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 18/2021 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/81976 .

Comments are closed.