Zmiany w zapytaniu ofertowym nr 17/2021

Szanowni Państwo,

W dn. 09.11.2021 w zapytaniu ofertowym nr 17/2021 została wprowadzone następujące zmiany w opisie przedmiotu zamówienia:

– w punkcie 2 i 3 Części I Rozpuszczalniki do chromatografii cieczowej: Zamawiający przedstawił parametr testu gradientowego który może być przedstawiony zamiennie z parametrem  absorbancji w specyfikacji przedstawionej przez oferenta przy zachowaniu pozostałych parametrów

– w punkcie 28 i 29 Część IV Rozpuszczalniki do prac syntetycznych: Zamawiający dopuścił wielkość opakowania 25 ml

W związku z wprowadzonymi zmianami, zaktualizowano Załącznik nr 1 tj. formularz ofertowy. Uprzejmie prosimy o składanie ofert na aktualnych formularzach.  W związku z powyższym wydłużono termin składania ofert do dnia 17.11.2021 do godziny 23:59, a także wydłużono do dnia 15.11.2021 do godziny 14:00 czas na zadawanie pytań dotyczących przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr 17/2021 po korekcie oraz wzory dokumentów po korekcie zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/76514

Comments are closed.