Zmiana opisu przedmiotu zamówienia w zaproszeniu do składania ofert Nr 4/2021

W dn. 21.05.2021 w Zaproszeniu do składania ofert nr 4/2021 została wprowadzona zmiana opisu przedmiotu zamówienia dotycząca minimalnych parametrów technicznych. W pkt. II. a. vii. usunięto wymóg dotyczący układu zaworów do jednoczesnego przełączania pomiędzy przynajmniej trzema kolumnami o długości przynajmniej 25 cm.
W Bazie Konkurencyjności, w dn. 21.05.2021 zostało opublikowane zmienione Zaproszenie do składania ofert nr 4/2021.
W związku z wprowadzoną zmianą, wydłużono termin składania ofert o dwa dni tj. do 28 maja 2021 r.

Oferty należy składać przesyłając je wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu do dnia 28 maja 2021 do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 4/2021 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/48989

Comments are closed.