Zapytanie ofertowe nr 93/2022 – aktualizacja

Szanowni Państwo, w dn. 23.11.2022 r. w zapytaniu ofertowym nr 93/2022 w części I oraz części IV zostały wprowadzone zmiany w opisie przedmiotu zamówienia (zmiany zaznaczono na żółto).

W związku z wprowadzonymi zmianami:

  1. zaktualizowano Załącznik nr 1 tj. formularz ofertowy – uprzejmie prosimy o składanie ofert na  aktualnych formularzach;
  2.  wydłużono termin składania ofert do dn. 01.12.2022 r. do godziny 23:59, a także wydłużono do dnia 29.11.2022 r. do godziny 15:00 czas na zadawanie pytań dotyczących przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu lub poprzez bazę konkurencyjności (link poniżej), osobiście, pocztą, kurierem na adres naszej siedziby (liczy się data wpływu) do dnia 01.12.2022 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 93/2022 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/134750.

Comments are closed.