Zapytanie ofertowe nr 90/2023

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie projektu pt. „Rozwój dożylnej formulacji innowacyjnego leku zapobiegającego rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej, przeznaczonej dla pacjentów oddziałów intensywnej terapii” w ramach naboru w konkursie ścieżka SMART 2 finansowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) („Projekt”)., a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wytworzenie i zwolnienie substancji badanej, kandydata klinicznego PKL-021, zgodnie wytycznymi Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).

Oferty należy składać poprzez Bazę Konkurencyjności (link poniżej) do dnia 11 października 2023 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 90/2023 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/175292

Comments are closed.