Zapytanie ofertowe nr 82/2022 – wydłużenie terminu składania ofert

Informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do 10 lutego 2023 r. na wniosek jednego z Oferentów.

Prośba o wydłużenie terminu składani ofert wpłynęła za pośrednictwem wiadomości email.

Zapytanie ofertowe oraz wzory dokumentów są dostępne na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/140630

Comments are closed.